m AD 2.0 moduł 5 (lekcje 31-40)

Tematy tego kursu

65 Lekcji

Lekcja 31 – “dürfen”

Nowe słowa plus nagranie
Gramatyka plus nagrania
Komentarz
Ćwiczenia do lekcji 31
Klucz do ćwiczeń z lekcji 31

Lekcja 32 – “sollen”

Lekcja 33 – “sollten”

Lekcja 34 – rzeczowniki (ogólnie)

Lekcja 35 – rodzajniki nieokreślone

Powtórka z lekcji 1 – 35 – cz. 1

Powtórka z lekcji 1 – 35 – cz. 2

Test na rozumienie ze słuchu po lekcji 35

Ćwiczenie prawidłowej wymowy po lekcji 35

Lekcja 36 – zaimki wskazujące

Lekcja 37 – stopień wyższy – regularnie

Lekcja 38 – stopień wyższy – nieregularnie

Lekcja 39 – biernik – wprowadzenie

Lekcja 40 – rzeczowniki, żeńska forma osób

Powtórka z lekcji 1 – 40 – cz. 1

Powtórka z lekcji 1 – 40 – cz. 2

Test na rozumienie ze słuchu po lekcji 40

Ćwiczenie prawidłowej wymowy po lekcji 40

198,00