m AD 2.0 moduł 12 (lekcje 101-110)

Tematy tego kursu

64 Lekcji

Lekcja 101 – końcówki przymiotników – reguła kangura

Nowe słowa plus nagranie
Gramatyka plus nagrania
Komentarz
Ćwiczenia do lekcji 101
Klucz do ćwiczeń z lekcji 101

Lekcja 102 – kangur – c.d.

Lekcja 103 – więcej przymiotników na raz

Lekcja 104 – liczebniki porządkowe

Lekcja 105 – dom

Powtórka z lekcji 1 – 105 – cz. 1

Powtórka z lekcji 1 – 105 – cz. 2

Test na rozumienie ze słuchu po lekcji 105

Ćwiczenie prawidłowej wymowy po lekcji 105

Lekcja 106 – celownik

Lekcja 107 – zaimki dzierżawcze w celowniku

Lekcja 108 – trudniejsze czasowniki z celownikiem

Lekcja 109 – liczba mnoga w celowniku

Lekcja 110 – przyimki z celownikiem

Powtórka z lekcji 1 – 110 – cz. 1

Lekcja powtórka 1 – 110 – cz. 2

Test na rozumienie ze słuchu po lekcji 110

Ćwiczenie prawidłowej wymowy po lekcji 110

198,00