m AD 2.0 moduł 11 (lekcje 91-100)

Tematy tego kursu

64 Lekcji

Lekcja 91 – zdania podrzędne, pytania i cz. modalne

Nowe słowa plus nagranie
Gramatyka plus nagrania
Komentarz
Ćwiczenia do lekcji 91
Klucz do ćwiczeń z lekcji 91

Lekcja 92 – czasowniki zwrotne w zdaniach podrzędnych

Lekcja 93 – zlepki przyimkowe wprowadzające zdania podrzędne

Lekcja 94 – zdania podrzędne – czas przeszły

Lekcja 95 – zdania podrzędne z cz. modalnymi w czasie przeszłym

Powtórka z lekcji 1 – 95 – cz. 1

Powtórka z lekcji 1 – 95 – cz. 2

Test na rozumienie ze słuchu po lekcji 95

Ćwiczenie prawidłowej wymowy po lekcji 95

Lekcja 96 – spójniki NIE zmieniające kolejności

Lekcja 97 – czasowniki rozdzielnie złożone

Lekcja 98 – kiedy cz. rozdzielnie złożone SĄ złożone, a nie rozdzielone?

Lekcja 99 – czasowniki rozdzielnie złożone w przeszłości

Lekcja 100 – czasowniki rozdzielnie złożone w zdaniach podrzędnych

Powtórka z lekcji 1 – 100 – cz. 1

Powtórka z lekcji 1 – 100 – cz. 2

Test na rozumienie ze słuchu po lekcji 100

Ćwiczenie prawidłowej wymowy po lekcji 100

198,00