m AD 2.0 moduł 9 (lekcje 71-80)

Tematy tego kursu

64 Lekcji

Lekcja 71 – „mochte”

Nowe słowa plus nagranie
Gramatyka plus nagrania
Komentarz
Ćwiczenia do lekcji 71
Klucz do ćwiczeń z lekcji 71

Lekcja 72 – „durfte”

Lekcja 73 – „sollte”, „wusste”

Lekcja 74 – konstrukcje z „man”

Lekcja 75 – „es gibt/ es gab/ es hat gegeben”

Powtórka z lekcji 1 – 75 – cz. 1

Powtórka z lekcji 1 – 75 – cz. 2

Test na rozumienie ze słuchu po lekcji 75

Ćwiczenie prawidłowej wymowy po lekcji 75

Lekcja 76 – czasowniki zwrotne

Lekcja 77 – czasowniki zwrotne z przyimkami

Lekcja 78 – czasowniki zwrotne z cz. modalnymi

Lekcja 79 – czasowniki zwrotne z przyimkiem wymagającym celownika

Lekcja 80 – czasowniki zwrotne – tryb rozkazujący

Powtórka z lekcji 1 – 80 – cz. 1

Powtórka z lekcji 1 – 80 – cz. 2

Test na rozumienie ze słuchu po lekcji 80

Ćwiczenie prawidłowej wymowy po lekcji 80

198,00