m AD 2.0 moduł 6 (lekcje 41-50)

Tematy tego kursu

65 Lekcji

Lekcja 41 – zaimki dzierżawcze (mianownik)

Nowe słowa plus nagranie
Gramatyka plus nagrania
Komentarz
Ćwiczenia do lekcji 41
Klucz do ćwiczeń z lekcji 41

Lekcja 42 – zaimki dzierżawcze (biernik)

Lekcja 43 – rzeczowniki złożone

Lekcja 44 – „kein”

Lekcja 45 – „ein” i „kein” w bierniku

Powtórka z lekcji 1 – 45 – cz. 1

Powtórka z lekcji 1 – 45 – cz. 2

Test na rozumienie ze słuchu po lekcji 45

Ćwiczenie prawidłowej wymowy po lekcji 45

Lekcja 46 – dalsze czasowniki z biernikiem

Lekcja 47 – stopień najwyższy – regularnie

Lekcja 48 – stopień najwyższy – nieregularnie

Lekcja 49 – stopień najwyższy – w bierniku

Lekcja 50 – “welcher”, “jeder”

Powtórka z lekcji 1 – 50 – cz. 1

Powtórka z lekcji 1 – 50 – cz. 2

Test na rozumienie ze słuchu po lekcji 50

Ćwiczenie prawidłowej wymowy po lekcji 50

198,00