m AD 2.0 moduł 14 (lekcje 121-130)

Tematy tego kursu

64 Lekcji

Lekcja 121 – sobie; weh tun II

Nowe słowa plus nagranie
Gramatyka plus nagrania
Komentarz
Ćwiczenia do lekcji 121
Klucz do ćwiczeń z lekcji 121

Lekcja 122 – cz. modalne w przyszłości

Lekcja 123 – Schmerzen

Lekcja 124 – dwa czasowniki niemodalne w jednym zdaniu

Lekcja 125 – 3 lub 4 czasowniki w jednym zdaniu

Powtórka z lekcji 1 – 125 – cz. 1

Powtórka z lekcji 1 – 125 – cz. 2

Test na rozumienie ze słuchu po lekcji 125

Ćwiczenie prawidłowej wymowy po lekcji 125

Lekcja 126 – czas przeszły w zdaniach z kilkoma czasownikami

Lekcja 127 – lassen

Lekcja 128 – czasowniki rozdzielnie złożone I zwrotne

Lekcja 129 – czasowniki rozdzielnie złożone I zwrotne 2 (w zdaniach podrzędnych po przecinku)

Lekcja 130 – zdania z dass bez dass

Powtórka z lekcji 1 – 130 – cz. 1

Powtórka z lekcji 1 – 130 – cz. 2

Test na rozumienie ze słuchu po lekcji 130

Ćwiczenie prawidłowej wymowy po lekcji 130

198,00